O AEQ metodi

AEQ metodo® je ustanovil Aleš Ernst. Izhaja iz klinične somatike in zato je eden od njenih temeljev zavestno povezovanje z lastnim telesom. To delamo s pomočjo AEQ vaj®. Z vsakim gibom ponovno vzpostavljamo stik z lastnim telesom, ki ga danes vse prepogosto uporabljamo, kot stroj, ki mora delovati. Če ne deluje ga peljemo k zdravniku, kjer želimo, da nam vrnejo nazaj našo gibljivost in svobodo, ki jo zaznavamo v zdravem telesu.

Ker pogosto samo zdravo telo ni zadosti za urejeno življenje in ker so težave s telesom posledica tudi neurejenih odnosov se je telesnemu delu v AEQ metodi dodal tudi psihološki del, kjer se spoznavamo s svojimi čustvi. Telesne nepravilnosti in nesimetrije nas omejujejo pri našem gibanju in naše gibanje pogojuje naše obnašanje in delovanje v življenju.

AEQ metoda je sestavljena iz treh vej, ki so med seboj prepletene in vplivajo na človeka.

AEQ metoda je sestavljena iz treh vej, ki so med seboj povezane in zajemajo človeka kot celoto. So sestavni del naših življenj in zaradi težav z eno ali večimi izmed njih imamo v svojih življenjih kronične težave, ki lahko segajo na različna področja od ponavljajočih se telesnih težav, problemov v odnosih, v službi, težav z otroci…

AEQ metoda®

Sestavljajo jo temeljne predpostavke, ki temeljijo na fizikalnih zakonih in po katerih deluje naše telo. V njej preko AEQ vaj® spoznavamo delovanje svojega telesa. Zaznavamo lastno mišično napetost in se urimo v zavestnem napenjanju in sproščanju posameznih sklopov mišic. Na prvi pogled se sliši kot nekaj povsem preprostega, a postopoma ugotovimo, da nam gre navadno napenjanje mišic veliko lažje in bolje od rok, kot sproščanje.
Postopoma vedno jasneje zaznavamo svojo propriocepcijo in interacepcijo skozi kateri spoznavamo svoje realno stanje v katerem smo ta trenutek. To je tudi pogoj, da lahko pričnemo delati spremembe na sebi. Če ne poznamo svojih napak, če se jih ne zavedamo, jih tudi popraviti ne moremo.

AEQ dihanje®

Je samostojna veja, saj je dihanje osnovna življenjska funkcija. Z vdihom se naše življenje začne in z izdihom se ob smrti konča. Vmes sicer dihamo ves čas, vendar je to navadno povsem avtomatično in se niti ne zavedamo plitvosti in hitrosti svojega dihanja.
Plitvo dihanje sproža v našem telesu povsem drugačne občutke, kot globoko in umirjeno. Lahko si predstavljamo, da bi nam bilo soočanje z zahtevnimi situacijami v življenju veliko lažje, če bi uspeli v težkih trenutkih vplivati na svoje dihanje in si z njim pomagati. Sami sebi dati moč, da bi se lažje soočili z vsemi posledicami ali se zgolj umirili. Vse to spoznavamo skozi AEQ dihalne vaje in dihalne module. Na dihanje močno vplivajo tudi naša čustva in zato se učimo katera so nam domača, poznana, katera tuja in jih zato v svojem življenju ne uporabljamo. Z dvigovanjem lastne čustvene zrelosti naj bi se naučili primerno uporabljati celoten spekter čustev.

AEQ odnosi®

S prvimi medsebojnimi odnosi se vsak od nas sreča že v otroštvu. Začnejo se z odnosom z našimi starši in nas močno zaznamujejo. Določijo kakšen odnos bomo imeli do drugih ljudi, do svojega telesa in do samih sebe.
V življenju si navadno poiščemo partnerja in ljudi s katerimi nam je prijetno in se z njimi družimo. Skozi spoznavanje teh odnosov lažje razumemo kako nas ti ljudje dopolnjujejo, zakaj se z nekaterimi lažje razumemo in z drugimi težko najdemo skupni jezik. Preko odnosov spoznavamo sami sebe, vidimo, kaj nam drugi ljudje zrcalijo v nas in kako naše delovanje vpliva na njih. Bolj kot se teh stvari zavedamo, lažje lahko na njih vplivamo in jih zato tudi lažje spreminjamo. Pristni, iskreni, topli in prijetni odnosi so tisti, ki si jih vsi želimo imeti v svoji bližini in zato se je za njih smiselno potruditi.

Zakaj AEQ metoda

AEQ metoda® je celostna in zajema človeka kot celoto in čeprav se začnemo na začetku navidezno ukvarjati s povsem preprostimi gibi nas ti vodijo veliko globlje in dlje, kot si posameznik navadno predstavlja.

Tako nam pomaga pri zmanjševanju kroničnih bolečin v našem telesu. Te nastanejo, kot posledica prekomerno napetih mišic v našem telesu in se pojavijo v obliki bolečine v kolenih, kolkih, hrbtenici – protruzije, hernije, zdrsi diskov, skolioze. Bolečine v ramenih, komolcih, zapestjih, vratu…
Kronično napete mišice se kažejo naprej v kroničnih stanjih, ki se nam pojavljajo v našem telesu. To so glavoboli, menstrualne težave, zaprtje, nespečnost, spalna apneja, težko dihanje, astma, izgorelost… Značilno za vsa kronična stanja je, da vplivajo na naše odnose do ljudi okrog nas. V obdobju, ko nismo v najboljšem fizičnem stanju nas telo omejuje. Takrat ne moremo delali karkoli si zaželimo in imamo občutek, da smo zato prikrajšani za razne športne užitke, krepčilni spanec, druženje z drugimi ljudmi… In če se ti dnevi ponavljajo je kvaliteta našega življenje veliko slabša, kot bi lahko bila.

Preko vsega tega lahko spoznamo, kako je telo tisto, ki kroji naše življenje čeprav si tega pogosto ne priznamo. Nepotrebna mišična napetost, ki jo sami ustvarjamo v svojem telesu vpliva naprej na vsa ostala področja našega življenja. Z AEQ metodo si lahko vsak posameznik podari priložnost sam sebi, da se ne ukvarja zgolj s površinskimi simptomi, ampak poišče tudi globlje vzroke za svoje težave.

Lahko vam pomagam